HomeOur Team
Android Studio 4.1 có gì mới?
News
Android Studio 4.1 có gì mới?
binh.tran
binh.tran
October 29, 2020
3 min

Hiện tại Android Studio đã ra mắt phiên bản stable mới nhất là Android Studio 4.1, cùng với nó là bổ sung những tính năng mới giúp những nhà phát triển thuận lợi hơn đồng thời đã khắc phục được 2,370 bugs và đóng 275 issues so với phiên bản Android Studio trước. (Tải xuống)

Cùng điểm qua một vài tính năng nổi bật:

  • Tạo project templates có cập nhật khi sử dụng Material Design Components.
  • Database inspector: Giúp theo dõi trạng thái sự thay đổi của Database thiết bị trên IDE (sử dụng Jetpack Room or truy vấn SQLite nguyên bản).
  • Integrated emulator window: Chạy emulator trực tiếp trên IDE.
  • Dagger/Hilt code navigation: Điều hướng tìm kiếm Usages của Dagger và Hilt.
  • ML Model Binding: Studio có thể tạo mã cho mô hình TensorFlow Lite đã nhập, điều này giúp bạn dễ dàng tương tác với mô hình đó hơn.

Material Design Components updates

Các mẫu template khi tạo project mới sử dụng Material Design Components (MDC) và tuân theo hướng dẫn cập nhật cho các chủ đề và kiểu theo mặc định. Những thay đổi này sẽ giúp cho việc sử dụng dễ dàng hơn các mẫu material được đề xuất và hỗ trợ giao diện hiện đại như giao diện tối (dark themes)

Database inspector

Database Inspector sẽ giúp bạn kiểm tra, truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu trong ứng dụng đang chạy.

Cách cài đặt:

  • Chạy ứng dụng trên emulator hoặc kết nối device đang chạy API level 26 hoặc cao hơn.
  • Chọn View > Tool Windows > Database Inspector trên thanh menu bar.
  • Chọn ứng dụng đang xử lý trên thanh dropdown menu.
  • Databases hiện tại của ứng dụng đang chạy sẽ xuất hiện trên Databases pane. Expand database để xem chi tiết hơn thông tin các table và dữ liệu.

Vì Android Studio duy trì kết nối trực tiếp trong khi bạn đang inspect ứng dụng, nên bạn cũng có thể thay đổi giá trị các thuộc tính trong database và thấy sự thay đổi khi bạn chạy lại ứng dụng. Khi bạn sử dụng Room persistence library Android Studio có cung cấp một nút Run kế mỗi dòng code để nhanh chóng chạy lệnh được định nghĩa trong @Query annotations

Run Android Emulator directly in Android Studio

Bạn bây giờ có thể chạy Android Emulator trực tiếp trong Android Studio. Sử dụng tính năng này để tiết kiệm diện tích màn hình, để điều hướng nhanh chóng giữa Emulator và cửa sổ trình chỉnh sửa bằng cách sử dụng các phím nóng, để tổ chức IDE và emulator workflow trong một cửa sổ ứng dụng duy nhất.

  • Bạn có thể quản lý màn hình, dùng các hành động phổ biến của máy ảo như xoay màn hình, chụp màn hình từ trong Studio nhưng để có thể sử dụng hết chức năng bạn cần sử dụng máy ảo bên ngoài.

Cách cài đặt: FileSettingsToolsEmulatorLaunch in Tool Window.

Dagger Navigation Support

Dagger được biết đến là một thư viện dependency injection phổ biến. Android Studio giờ sẽ giúp dễ dàng điều hướng giữa các code Dagger bằng cách cung cấp các hành động mới và hỗ trợ mở rộng trong cửa sổ Find Usages.

Android Studio cũng hỗ trợ các hành động điều hướng cho các phụ thuộc khi sử dụng thư viện Jetpack Hilt.

Use TensorFlow Lite models

Với lập trình viên Android sử dụng machine learning TensorFlow Lite là một thư viện nổi tiếng để tạo models máy học,và Android đã làm chúng đơn giản hơn khi nhập models vào ứng dụng Android.

Tương tự như view binding, Android Studio khởi tạo tự động những class để chạy models ít code hơn và an toàn kiểu hơn. Việc triển khai ML Model Binding hiện tại hỗ trợ các mô hình phân loại hình ảnh và style transfer models

Để xem chi tiết về mô hình đã nhập và nhận hướng dẫn về cách sử dụng mô hình đó trong ứng dụng của bạn, hãy nhấp đúp vào tệp model .tflite trong project của bạn để mở trang trình xem mode]

Tham khảo:

https://android-developers.googleblog.com/2020/10/android-studio-41.html

Tags

#androidstudio#whatnews#android#102020
binh.tran

binh.tran

Developer

Related Posts

Học cách học
Softskills
Học cách học
October 30, 2020
6 min
Sign In with Apple - Backend (Java)
Solutions
Sign In with Apple - Backend (Java)
October 29, 2020
3 min
TEST PLAN - What is, How to Create?
Testing
TEST PLAN - What is, How to Create?
October 28, 2020
6 min
Android Studio - Một số tips, tricks
Tips / Tricks
Android Studio - Một số tips, tricks
October 27, 2020
2 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media