HomeOur Team

Published by Author
3

Trịnh Hữu Hoàng

.NET Developer

Expertise

C#
ReactJs
PHP
Python

Social Media

fb
Fullstack - Chuyện trò linh tinh
Others
Fullstack - Chuyện trò linh tinh
Tôi viết mục này thuần túy là cho vui, để ae chưa rõ định hướng nghề nghiệp lắm có thể có cái nhìn ở…
Trịnh Hữu Hoàng
December 11, 2022
7 min
Ngrok cho người mới
Solutions
Ngrok cho người mới
Câu hỏi 1: Ngrok là gì mà nó lại thần thánh đến vậy? Ngrok giúp localhost ra internet Đơn giản vậy…
November 23, 2022
3 min

Quick Links

HomeOur Team

Social Media