HomeOur Team

Published by Author
2

manh.nguyen

manh.nguyen

Developer

Kiến trúc Monolithic và Microservices
Solutions
Kiến trúc Monolithic và Microservices
Khi phát triển một ứng dụng phía máy chủ, bạn có thể thiết kế theo "Monolithic" hoặc "Microservices…
manh.nguyen
manh.nguyen
October 27, 2020
4 min
Tìm hiểu về HTTP
Articles
Tìm hiểu về HTTP
HTTP là gì ? Hypertext Transfer Protocol – HTTP: Giao thức truyền tải siêu văn bản. Là một trong năm…
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media