HomeOur Team

Published by Author
3

Tuntun2k3

Tuntun2k3

tuntun2k3

Tạo ra nhiều giá trị sáng tạo cho một thế giới đơn giản và tuyệt vời hơn!

Expertise

PHP
Laravel
ReactJS
AWS
Server
CICD
Rasa
python
nodeJS

Social Media

nghiemtuan
Django framework for beginner
News
Django framework for beginner
Như bài trước thì mình đã đi tìm hiểu cơ bản về các thành phần cơ bản của python. Nếu bạn nào chưa…
Tuntun2k3
Tuntun2k3
November 30, 2022
4 min
Tự động hóa trên iphone
Tips / Tricks
Tự động hóa trên iphone
Tiếp tục seri về những tip and trick mà mình khám phá được trên chiếc dế yêu của mình, nó sẽ không…

Quick Links

HomeOur Team

Social Media