HomeOur Team

Published by Author
1

van.le

van.le

Recruiter

Sự khác nhau giữa CTO và VPoE tại thị trường Nhật Bản
Sự khác nhau giữa CTO và VPoE tại thị trường Nhật Bản
Gần đây có 1 vị trí khá được chú ý tại thị trường engineer của Nhật Bản là vị trí VPoE 「Vice…
van.le
van.le
May 06, 2021
11 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media