HomeOur Team

#architect
2

Kiến trúc Monolithic và Microservices
Solutions
Kiến trúc Monolithic và Microservices
Khi phát triển một ứng dụng phía máy chủ, bạn có thể thiết kế theo "Monolithic" hoặc "Microservices…
manh.nguyen
manh.nguyen
October 27, 2020
4 min
Modularization - Why you should care
Articles
Modularization - Why you should care
Modularization Hê lô e ve rì oăn !!! Em/mình là Quang Anh ( từ đây chủ tus xin phép xưng hô là…
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media