HomeOur Team

#microservices
1

Kiến trúc Monolithic và Microservices
Solutions
Kiến trúc Monolithic và Microservices
Khi phát triển một ứng dụng phía máy chủ, bạn có thể thiết kế theo "Monolithic" hoặc "Microservices…
manh.nguyen
manh.nguyen
October 27, 2020
4 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media