HomeOur Team

#softskill
1

Kỹ năng Phỏng vấn – Đánh giá ( Interviewing – Assessing skills )
Softskills
Kỹ năng Phỏng vấn – Đánh giá ( Interviewing – Assessing skills )
I, Phỏng vấn tuyển dụng là gì? Là quá trình thu thập thông tin. Đánh giá độ phù hợp về kiến thức, kĩ…
thoa.pham
thoa.pham
September 21, 2020
2 min
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media