HomeOur Team

Published by Author
2

huong.nguyen

huong.nguyen

Tester

Expertise

[UI UX_Phần 1] Chia sẻ checklist UX cơ bản thường gặp đối với ứng dụng WEB
Testing
[UI UX_Phần 1] Chia sẻ checklist UX cơ bản thường gặp đối với ứng dụng WEB
Lời nói đầu UI UX là cách gọi tắt của User Interface (giao diện người dùng) và User Experience (trải…
huong.nguyen
huong.nguyen
November 17, 2022
9 min
Kỹ năng giao tiếp trong công việc
Soft skills
Kỹ năng giao tiếp trong công việc
Lời nói đầu Trong cuộc sống và công việc, chúng ta sử dụng kỹ năng giao tiếp qua những cuộc nói…

Quick Links

HomeOur Team

Social Media