HomeOur Team

Published by Author
3

thanh.nguyen

thanh.nguyen

Developer

Expertise

 Developers vs Testers và những vấn đề muôn thủa
Soft skills
Developers vs Testers và những vấn đề muôn thủa
Đây có lẽ là vấn đề muôn thuở mà các đội dự án luôn ưu tiên giải quyết hàng đầu bởi vì việc qiao…
thanh.nguyen
thanh.nguyen
December 18, 2022
4 min
Làm thế nào để thoải mái hơn tại nơi làm việc
Tips / Tricks
Làm thế nào để thoải mái hơn tại nơi làm việc
Chúng ta dành một phần thời gian hàng ngày của mình tại văn phòng công sở. Điều này đồng nghĩa với…

Quick Links

HomeOur Team

Social Media