HomeOur Team

#android
3

DIP in Android, Dagger and Koin (P1)
Articles
DIP in Android, Dagger and Koin (P1)
1. Giới thiệu Là một lập trình viên chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần nghe đến khái niệm  SOLID…
thang.duong
thang.duong
March 28, 2021
5 min
Nâng cao bảo mật ứng dụng bằng Android NDK
Tips / Tricks
Nâng cao bảo mật ứng dụng bằng Android NDK
Nâng cao bảo mật ứng dụng bằng Android NDK Có người từng nói "Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất…
Android Studio 4.1 có gì mới?
News
Android Studio 4.1 có gì mới?
Hiện tại Android Studio đã ra mắt phiên bản stable mới nhất là Android Studio 4.1 , cùng với nó…
© 2021, All Rights Reserved.

Quick Links

HomeOur Team

Social Media