HomeOur Team

UX
1

[UI UX_Phần 1] Chia sẻ checklist UX cơ bản thường gặp đối với ứng dụng WEB
Testing
[UI UX_Phần 1] Chia sẻ checklist UX cơ bản thường gặp đối với ứng dụng WEB
Lời nói đầu UI UX là cách gọi tắt của User Interface (giao diện người dùng) và User Experience (trải…
huong.nguyen
huong.nguyen
November 17, 2022
9 min

Quick Links

HomeOur Team

Social Media